BookAir

Airline Tickets Online

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار سایت

راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


راه اندازی سایت بیکران

با توجه به راه اندازی سایت .....


نحوه ثبت نام

ثبت نام در دوره های آموزشی به دو روش امکان پذیر است :

 

1- ثبت نام انفرادی :

علاقه مندان می توانند با مراجعه به واحد آموزش شرکت ویا تماس با شماره تلفنهای واحد آموزش نسبت به ثبت نام  دوره مورد

نظرخود  اقدام نمایند .

 

2- ثبت نام گروهی( سازمانی) :

این روش مخصوص ثبت نام از سازمانها وشرکتهابوده و برگزاری دوره در سایت کارفرما و یا در مرکزآموزش شرکت کنترل فرایند

بیکران امکان پذیر می باشد .

 

آدرس :  تهران خیابان ولیعصر نرسیده به زرتشت کوچه سروش پلاک6 واحد 9

تلفن :   88926750 - 88926751

داخلی آموزش : 107