پروژه های در حال اجرا

  • · طراحی و ساخت سيستم كنترل DIRECT HEATER
  • · طراحی و ساخت سيستم مدیریت مصرف انرژی BMS در پارس جنوبی.
  • · طراحی و ساخت سيستم كنترل بویلرهای صنعتی  در پارس جنوبی.